2342
ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆ

ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಗ್ರೂಪೀವ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ

ನಾವು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ಗ್ರೂಪೀವ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪೀವ್ ನೀತಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದ ಉತ್ತಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಗ್ರೂಪ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.